Kontor og Bookingtid juni 2016

I juni er vores booking og kontortid på Trøjborg Beboerhus
ændret til søndag mellem kl 16.00 -18.00

Der vil altså ikke være booking tid mandag mellem 16.00-18.00 i juni måned.
Vi glæder os til at booke og tale med jer søndag eftermiddag.

 

Venlig Hilsen
Trøjborg Beboerhus

Husmøde 10 /1 kl 18.00 -19.00 på Trøjborg Beboerhus

Trøjborg Beboerhus indkalder til  husmøde
søndag d. 10 januar kl 18.00 – 19.00 i bogcafeen

Der vil være info om hvad der aktuelt sker i beboerhuset, bestyrelse, booking og planlægning af udendørs oprydning i januar. m.m Alle er velkomne – så kom og vær med og få indflydelse på hvad der sker i dit beboerhus.

Hilsen Trøjborg Beboerhus & Bestyrelsen

Indkaldelse til husmøde den 28 juni

Trøjborg Beboerhus indkalder til husmøde søndag d. 28 juni kl 16.00 – 17.00
Der vil være info om hvad der aktuelt sker i beboerhuset, bestyrelse, booking m.m og om vores flotte nye gulv i store sal der forventes færdigt i august. Der er også mulighed for at komme med forslag til projekter, ideer, og ris og ros.

Alle er velkomne – så kom og få indflydelse på hvad der sker i dit beboerhus.

Hilsen Trøjborg Beboerhus & Bestyrelsen

Indkaldelse til husmøde søndag d 22 marts kl 16.30

Trøjborg Beboerhus inviterer til årets første husmøde – kom og vær med og få indflydelse
på hvad der sker i Beboerhuset her og nu – og i det kommende år.

Vi har i år valgt at give hvert husmøde et tema, så indholdet kan målrettes de af jer der bruger huset og har særlige områder i interesserer jer for.

Tema for husmødet d 22 marts : Rengøring og forårsrengøring

1. Planlægning af forårsrengøring event ” Sexy dirty spring cleaning”
-Kom og vær med til at planlægge en fælles rengøringsdag hvor vi pudser og skrubber
huset gør det klar til foråret – og  bla starter med fælles champagnebrunch!

2. Gitte fra keramik fortæller hvordan det går med den  forsøgs rengørings ordning hun pt står for i Lille Sal og tilhørende køkken

3 Generel diskussion og beslutninger om tiltag i forhold til hvordan vi holder huset rent i forhold til udlejning m.m

OBS
Rapporteringer fra bestyrelsen sker fremover pr mail
For at vi ikke bruger mødetiden på lange og tørre oplæg om husets drift og økonomi, vil bestyrelsen i god tid før husmødet sende en “rapportering” dvs en aktuel status over booking, aktiviter, økonomi m.m. Den kan du så læse inden mødet, så spørgsmål og diskussioner kan målrettes det der skønnes vigtigt.

Mange Hilsner Trøjborg Beboerhus

Indkaldelse til generalforsamling

Trøjborg Beboerforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling .
Vi mødes søndag den 1 marts kl 13.00 – 17.00 på Trøjborg Beboerhus.

Dagsorden:

1 Valg af ny bestyrelse
2 Årsberetning fra bestyrelsen & de faste grupper
3 Fremlæggelse af regnskab
4 Vedtagelse af budget for det kommende år
5 Evt

Husk at du skal være registreret som medlem for at have stemmeret.
Du kan evt blive registreret som betalende medlem på dagen – så bare mød op.

Mange Hilsner
Trøjoborg Beboerhus