Kalender

Se i kalenderen, om det lokale, du/I ønsker, er ledigt.

Skriv en mail til trojborgkulturhus@gmail.com, hvis du ønsker at leje et lokale eller har spørgsmål desangående.

På prøvebasis udlejes Store Sal i perioden 1. marts til 1. september 2020 til konfirmations- og barnedåbsfester. Depositum 1.500 kr. Pris 3.000 kr.

Hverken Store Sal eller øvrige lokaler kan bookes til nogen anden form for fester!

Pris for leje af Store Sal (fester; se ovenfor) 40 kr. i timen (min. lejetid i aftentimerne 2 timer).

Pris for leje af La Suite: 30 kr. i timen (min. lejetid i aftentimerne 2 timer).