Trøjborg Beboerhus

er et beboer- og kulturhus baseret på frivilliges arbejdsindsats. Et hus, hvor man har mulighed for at leje eller benytte faciliteterne. Læs yderligere her: Huset og Foreningen.

Obs! Obs! Obs! Trøjborg Beboerhus er lukket for alle, altså OGSÅ medlemmer, fra torsdag 12. marts 2020 til og med (foreløbig) mandag 13. april 2020. Begrundelse som anført i nedenstående uddrag af brev fra Aarhus Kommune:

Til de kommunalt støttede beboerhuse i Aarhus Kommune.
Regeringen udstedte i går en række påbud for at hæmme Corona/Covid-19 spredning i Danmark. Et af disse omhandler fritidstilbud, kulturinstitutioner og lignende og omfatter således de kommunalt støttede beboerhuse.
Alle indendørs offentlige kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud og lignende lukker nu. Private tilbud af samme karakter opfordres til at gøre det samme. Foreløbig to uger [forlænget til 4 uger den 24. marts] fra fredag den 13. marts 2020. Udbydere af public service er undtaget hvad angår nyhedsformidling og beredskab.
Det har den konsekvens, at alle beboerhuse skal lukke nu.
Påbuddet gælder foreløbigt til og med fredag 27. marts 2020 [ændret til mandag 13. april den 24. marts].
Der henstilles i øvrigt til myndighedernes anvisninger: politi.dk/coronavirus-i-danmark

prøvebasis udlejes Store Sal i perioden 1. marts til 1. september 2020 til konfirmations- og barnedåbsfester. Store Sal (eller øvrige lokaler) kan IKKE bookes til nogen anden form for fester!

Lerværkstedet
er blevet så stor en succes, at der på nuværende tidspunkt desværre ikke er plads til flere deltagere.

Frivillige søges
Vi renoverer Beboerhuset. Alle er velkomne til at gi’ en hånd med 🙂 Meld dig/jer hos formand Betina (Kontakt & navne).

Facebook
Følg med på facebook-grupperne
    TB medlemmer (kun for medlemmer af Trøjborg Beboerhus)
    Trøjborg Beboerhus (åben gruppe)