Nye tider i Trøjborg Beboerhus…

Der varsles nye tider i her i Trøjborg Beboerhus, efter lang tid med den daglige trummerum, har der ligget nogle ideer og spiret stille og roligt. Det hænger også sammen med, at jeg, Hans (husmand/formand), flytter til København til sommer. Jeg vil fortsat være engageret i beboerhuset ifbm. regnskab og kommunikation, men nogle ting, kommer til at skulle foregå på andre måder…

Vi har i bestyrelsen længe snakket om at udfase festleje til fordel for flere faste aktiviteter. Nu er det ved at være tid til det, og vi begrænser festleje til i Store Sal kun at være lørdage og enkelte søndage, i Lille Sal at være lørdag og søndag – dog er nogle fredage reserveret til fester, der får lov at blive afviklet. Overgangen er så småt begyndt og forventes gennemført til sommer. Dem, der har fast lokaleleje her allerede, har førsteret til at byde på de nye tider, men…

Segmentering; For at give de bedste betingelser og faciliteter til de forskellige aktiviteter i huset, vil vi i bestyrelsen også i højere grad segmentere lokalerne efter aktivitetstyper.

LILLE SAL bliver fremover mere beregnet på møder, oplæg, udstillinger, workshops, fællesspisning og fester. Man kan godt danse der, men spejlet skal op i Store Sal, og istedet påtænkes at sætte et klaver derind. Der er interesse for at lave en madklub der, og jeg, Hans (husmand/formand) prøver på at få Folkekøkken til at flytte derned, nu hvor der også er installeret stort komfur i køkkenet.

STORE SAL er til alt, der har med dans og fysisk udfoldelse at gøre, hvilket også kan være rart at have lidt i fred. Stole/bordedepotet er taget ned, og der er sat maling klar til at give det en tiltrængt omgang. Hvis Folkekøkken flytter, kan hele søndag måske bruges til dans, men så lejlighedsvis i maj lejes ud til konfirmationer…

ØVELOKALET er som sædvanlig til forstærket musik, og det kan siges, at der er en rigtig god udvikling igang der, nu hvor, dem der øver der, har fået fuld suverænitet over udleje til koncerter, og stillet i udsigt selv at administrere en del af deres lejeindbetalinger.

LA SUITE er også som sædvanlig primært til akustisk musik og lidt andre sammenkomster som møder, poesi, spil, filmfremvisninger og på det seneste nogle små akustiske koncerter.

HYGGESTUEN, den tidligere Anarkistiske Bogcafé, har ændret sig stille og roligt til lidt af en hyggestue, hvor alle er velkomne til alle tider. Der er mulighed for at lave sig noget kaffe eller te i af bønnerne og bladene i tekøkkenet, mens sidder og hygger eller arbejder lidt på computeren. Her skulle jeg gerne være at træffe i kontortiden torsdage 16 til 19.

ANDRE SMÅ NYHEDER…

Vi har fået bevilget 15.000 kr af Kommunen til vedligehold, så der er blevet repareret mixere i Øvelokalet, der kommer en klaverstemmer i Påsken og stemmer alle 3 klaverer, komfuret i Store Sal er blevet repareret og et nyt ordnet i Lille Sals køkken, og så kunne vi godt trænge til at male udenfor; der er en masse rør og vinduer, der kunne trænge til noget hvid Hammerite her i foråret…

Tidsblokke; som nogle, der er faste lejere her i huset, har fået at føle, er vi igang med at sætte al fast udleje op i tidsblokke som det længe har været tilfældet for Øvelokalet. Hermed eliminerer vi huller i kalenderen og gør kommunikation om udleje meget nemmere og overskuelig.

Fast leje; det er blevet anderledes for nye lejere, da de skal betale 3 måneders forudbetalt leje oven i første måneds betaling. Det er led i nogle omvæltninger i, hvordan alt fremover vil blive organiseret her, men særligt, hvordan vi holder øje med indbetaling af leje. Efter gode erfaringer med et nyt system for festleje, vil der blive introduceret et nyt system af kontrakter og skemaer, hvor man som fast lejer bedes tjekke af, at man har betalt pågældende måneds leje og bedes sende en kvittering fra sin netbank. Hermed kan al opfølgning på betaling af leje og medlemskontingent foretages af et bestyrelsesmedlem med adgang til vores mail, men uden adgang til netbank, hvilket gør alt meget nemmere.

HUSMØDE!? Ja, der har ikke været husmøde i umindelige tider. Vi er også bagude med at afholde generalforsamling. Der kommer snarest indkaldelse til begge to.

Det var det for nu, men der kommer mere snart… Godt forår…

 

Kontor og Bookingtid juni 2016

I juni er vores booking og kontortid på Trøjborg Beboerhus
ændret til søndag mellem kl 16.00 -18.00

Der vil altså ikke være booking tid mandag mellem 16.00-18.00 i juni måned.
Vi glæder os til at booke og tale med jer søndag eftermiddag.

 

Venlig Hilsen
Trøjborg Beboerhus

Husmøde 10 /1 kl 18.00 -19.00 på Trøjborg Beboerhus

Trøjborg Beboerhus indkalder til  husmøde
søndag d. 10 januar kl 18.00 – 19.00 i bogcafeen

Der vil være info om hvad der aktuelt sker i beboerhuset, bestyrelse, booking og planlægning af udendørs oprydning i januar. m.m Alle er velkomne – så kom og vær med og få indflydelse på hvad der sker i dit beboerhus.

Hilsen Trøjborg Beboerhus & Bestyrelsen

Indkaldelse til husmøde den 28 juni

Trøjborg Beboerhus indkalder til husmøde søndag d. 28 juni kl 16.00 – 17.00
Der vil være info om hvad der aktuelt sker i beboerhuset, bestyrelse, booking m.m og om vores flotte nye gulv i store sal der forventes færdigt i august. Der er også mulighed for at komme med forslag til projekter, ideer, og ris og ros.

Alle er velkomne – så kom og få indflydelse på hvad der sker i dit beboerhus.

Hilsen Trøjborg Beboerhus & Bestyrelsen