Kontakt & navne

Det er på (høje) tide at betale for medlemsskab for kalenderåret 2018.

Indbetal 200 kr. på konto: (9570) 0006271510. Anfør “Medlemsskab 2018” samt navn på indbetalingen.

K o n t a k t

Formand, Betina Skatka, kan træffes på tlf. 2835 7751

Mailadresse: Trøjborg Beboerhus<trojborgkulturhus@gmail.com>

Træffetid i Beboerhuset efter aftale pr. mail og/eller tlf.

B e s t y r e l s e n valgt på ordinær generalforsamling 21. marts 2018 med følgende ændringer: Jakob Gedionsen er udtrådt af bestyrelsen. Tidligere suppleant Svend Haugaard Sørensen er nu fuldgyldigt medlem af bestyrelsen.

Betina Skatka (formand)

Jens Hansen (næstformand)

Anders Thaisen Jensen (kasserer)

Iben Toft Simonsen

Jeppe Storm

Ricki Hogaard

Svend Haugaard Sørensen

Heidie Max (suppleant)

Steffen Kahr Pedersen (revisor)

Anna Velsboe (revisorsuppleant)

W e b s n e d k e r  Fejl/mangler/bemærkninger vedrørende webstedet bedes rapporteret via steffen.kahr.pedersen@gmail.com