Lokaleleje

prøvebasis udlejes Store Sal i perioden 1. marts til 1. september 2020 til konfirmations- og barnedåbsfester. Pris 3.000 kr. Depositum 1.500 kr.

Hverken Store Sal eller øvrige lokaler kan bookes til nogen anden form for fester!

Priserne for lokaleleje (fester, se ovenfor) er som følger:

  • Store Sal: 40 kr. i timen (min. lejetid i aftentimerne 2 timer).
  • La Suite: 30 kr. i timen (min. lejetid i aftentimerne 2 timer).

Det lejede lokale skal rengøres og bringes i orden efter brug. Der skal ryddes op, fejes og vaskes gulv. Brugt service skal rengøres og stilles på plads, subsidiært stilles i opvaskemaskinen.

NB! Der skal skrues ned for varmen inden lokalet forlades. Beboerhusets sidste varmeregning var MEGET høj.

Skriv en mail til trojborgkulturhus@gmail.com, hvis du/I ønsker at leje et lokale eller har spørgsmål desangående.

Se evt. her (https://trojborg-beboerhus.dk/kalender/) om det lokale, du/I ønsker at leje, er ledigt eller optaget.