Lokaleleje

prøvebasis udlejes Store Sal i perioden 1. marts til 1. september 2020 til konfirmations- og barnedåbsfester. Store Sal (eller øvrige lokaler) kan IKKE bookes til nogen anden form for fester!
Pris 3.000 kr. Depositum 1.500 kr.

Fra 01.01.2020 er priserne for lokaleleje (ikke fester, se ovenfor) som følger:

  • Store Sal: 40 kr. i timen (min. lejetid i aftentimerne 2 timer).
  • La Suite: 30 kr. i timen (min. lejetid i aftentimerne 2 timer).

Det lejede lokale skal rengøres og bringes i orden efter brug. Der skal ryddes op, fejes og vaskes gulv. Brugt service skal rengøres og stilles på plads, subsidiært stilles i opvaskemaskinen.

NB! Der skal skrues ned for varmen inden lokalet forlades. Beboerhusets sidste varmeregning var MEGET høj.

Skriv en mail til trojborgkulturhus@gmail.com, hvis du/I ønsker at leje et lokale eller har spørgsmål desangående.

Se evt. her (https://trojborg-beboerhus.dk/kalender/) om det lokale, du/I ønsker at leje, er ledigt eller optaget.