Lokaleleje

NB! Man kan IKKE booke lokalerne til nogen form for fester.

Skriv en mail til trojborgkulturhus@gmail.com, hvis du ønsker at leje et lokale eller har spørgsmål desangående.

Se evt. her (https://trojborg-beboerhus.dk/kalender/) om det lokale, du/I ønsker at leje, er ledigt eller optaget.