Indkaldelse og dagsorden til ekstraordinær generalforsamling

HVORNÅR: d. 13/12-2017 kl. 19
HVOR: TRØJBORG BEBOERHUS
Mødeforberedelse: Betina Skatka

Dagsorden
Valg og godkendelse af dirigent
Valg og godkendelse af referent
Fratagelse af de nuværende bestyrelsesmedlemmers stemmeret
Formålet for indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling.
Gennemgang af bestyrelsesansvar v. Betina Skatka
Gennemgang af regnskab og budget v. Gitte
Diskussion af forslag til vedtægtsændringer v. Anna Velsboe
Godkendelse af vedtægtsændringer
Valg af formand
Valg af kasserer
Valg af ordinære bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Eventuel

HUSMØDE i Trøjborg Beboerhus

Vi opfordrer alle medlemmer af Trøjborg beboerforening at møde op

Lørdag d 4 november 2017 kl. 11.00

Vi skal her beslutte om foreningen skal nedlægges, eller om vi ved en snarlig ekstraordinær generalforsamling skal udpege en ny bestyrelse, som bl.a. kan indsende de relevante papirer til kommunen. Hvis dette ikke sker inden udgangen af november vil kommunens tilskud bortfalde, og vi vil blive nødt til at lukke.

Så hvis du vil være med til at bevare Trøjborg Beboerhus, mød op og gør din indflydelse gældende.

Betina Skatka 28357751
Aktiv i keramikværkstedet
Stiller op som formand i ny bestyrelse

Oprydning af depotrum ved Store Sal

Vi skal ha’ ryddet op i depotrummet ved Store Sal. Alt opmagasineret i depotrummet vil i perioden fra 14. august til 31. august være flyttet ud i Store Sal i et område op mod væggen til depotet. Her kan man afhente det, som tilhører én.

Efter den 1. september vil arbejdsgruppen for Store Sal vurdere hvilke af de uafhentede ting, der skal opmagasineres i depotrummet, og hvilke der skal smides væk.

Nye tider i Trøjborg Beboerhus…

Der varsles nye tider i her i Trøjborg Beboerhus. Efter lang tid med den daglige trummerum, har der ligget nogle ideer og spiret stille og roligt. Jeg, Hans (husmand/formand), vil fortsat være engageret i beboerhuset ifbm. regnskab og kommunikation, men nogle ting, kommer til at skulle foregå på andre måder…

Vi har i bestyrelsen længe snakket om at udfase festleje til fordel for flere faste aktiviteter. Nu er det ved at være tid til det, og vi begrænser festleje til i Store Sal kun at være lørdage og enkelte søndage, i Lille Sal at være lørdag og søndag – dog er nogle fredage reserveret til fester, der får lov at blive afviklet. Overgangen er så småt begyndt og forventes gennemført til sommer. Dem, der har fast lokaleleje her allerede, har førsteret til at byde på de nye tider, men…

Segmentering; For at give de bedste betingelser og faciliteter til de forskellige aktiviteter i huset, vil vi i bestyrelsen også i højere grad segmentere lokalerne efter aktivitetstyper.

LILLE SAL bliver fremover mere beregnet på møder, oplæg, udstillinger, workshops, fællesspisning og fester. Man kan godt danse der, men spejlet skal op i Store Sal, og istedet påtænkes at sætte et klaver derind. Der er interesse for at lave en madklub der, og jeg, Hans (husmand/formand) prøver på at få Folkekøkken til at flytte derned, nu hvor der også er installeret stort komfur i køkkenet.

STORE SAL er til alt, der har med dans og fysisk udfoldelse at gøre, hvilket også kan være rart at have lidt i fred. Stole/bordedepotet er taget ned, og der er sat maling klar til at give det en tiltrængt omgang. Hvis Folkekøkken flytter, kan hele søndag måske bruges til dans, men så lejlighedsvis i maj lejes ud til konfirmationer…

ØVELOKALET er som sædvanlig til forstærket musik, og det kan siges, at der er en rigtig god udvikling igang der, nu hvor, dem der øver der, har fået fuld suverænitet over udleje til koncerter, og stillet i udsigt selv at administrere en del af deres lejeindbetalinger.

LA SUITE er også som sædvanlig primært til akustisk musik og lidt andre sammenkomster som møder, poesi, spil, filmfremvisninger og på det seneste nogle små akustiske koncerter.

HYGGESTUEN. Der er mulighed for at lave sig noget kaffe eller te i af bønnerne og bladene i tekøkkenet, mens sidder og hygger eller arbejder lidt på computeren.

ANDRE SMÅ NYHEDER…

Vi har fået bevilget 15.000 kr af Kommunen til vedligehold, så der er blevet repareret mixere i Øvelokalet, der kommer en klaverstemmer i Påsken og stemmer alle 3 klaverer, komfuret i Store Sal er blevet repareret og et nyt ordnet i Lille Sals køkken, og så kunne vi godt trænge til at male udenfor; der er en masse rør og vinduer, der kunne trænge til noget hvid Hammerite her i foråret…

Tidsblokke; som nogle, der er faste lejere her i huset, har fået at føle, er vi igang med at sætte al fast udleje op i tidsblokke som det længe har været tilfældet for Øvelokalet. Hermed eliminerer vi huller i kalenderen og gør kommunikation om udleje meget nemmere og overskuelig.

Fast leje; det er blevet anderledes for nye lejere, da de skal betale 3 måneders forudbetalt leje oven i første måneds betaling. Det er led i nogle omvæltninger i, hvordan alt fremover vil blive organiseret her, men særligt, hvordan vi holder øje med indbetaling af leje. Efter gode erfaringer med et nyt system for festleje, vil der blive introduceret et nyt system af kontrakter og skemaer, hvor man som fast lejer bedes tjekke af, at man har betalt pågældende måneds leje og bedes sende en kvittering fra sin netbank. Hermed kan al opfølgning på betaling af leje og medlemskontingent foretages af et bestyrelsesmedlem med adgang til vores mail, men uden adgang til netbank, hvilket gør alt meget nemmere.

HUSMØDE!? Ja, der har ikke været husmøde i umindelige tider. Vi er også bagude med at afholde generalforsamling. Der kommer snarest indkaldelse til begge to.

Det var det for nu, men der kommer mere snart… Godt forår…