Referat bestyrelsesmøde 7.2.2018

HVORNÅR: d.7-2-18 kl. 19.30-21.30

 

Mødeforberedelse: Betina Skatka

Deltagere: Betina, Gitte, Anders, Jens, Jeppe, Steffen, Heidie, Iben, Ricki

Vedhæftet:

Dagsorden

Punkter

Formål

Referat

Valg af referent

Beslutning

Ricki er referent

Status på nøgler og medlemmer

orientering

status, der skal ringes op, der er kommet 6 nøgler tilbage, der er sat nye låse på kontoret og musik. Alle i Best. får en nøgle næste møde. 500 er ny depositum for nøgle

udlejepriser

beslutning

rengøring skal skrives ind i kontrakten og skal være klar til næste. 20 for de små, 30 for det store.

Retningslinjer for lang tids udlejning

diskussion og beslutning

min to timer,der skal indgåes kontrakt, man efterlader rummet som man gerne selv vil have det. Ellers kan kontrakten opsiges. En måneds opsigelse. Lang tid er længere end en enkelt dag.

retningslinjer for kort tids udlejning

diskussion og beslutning

min to timer, man fejer og overlader det til næste som man gerne vil have det. Ellers kan kontrakten opsiges.

retningslinjer for medlemskontrakter

diskussion og beslutning

man skal være medlem for at leje.

Pointer for husmødet

orientering

er kommet på hjemmesiden og på fb gruppen

Samarbejde med sølystgade

orientation

jeppe er i kontakt

hvad skal nåes inden generalforsamlingen?

diskussion og beslutning

Ricki og Steffen laver ny digital kontraktformular

Steffen og Anders ser på regnskab. Indkaldelse til generalforsamling udsendes til bestyrelsen før end til medlemmer. Invitation til tango og spisning

Planlægning af næste møde

Beslutning

generalforsamling d 21-3-18, kort møde når vi er færdige mhp ny dato for bestyrelsesmøde

Eventuel

torsdag d 22 eller mandag d 26,  inviteres tækker til en workshop. Betina kontakter Sophie mhp hjælp til at skrive brev til tækker.