Indkaldelse til bestyrelsesmøde 7.2.2018, 19:30-21:30

Indkaldelse og dagsorden til bestyrelsesmøde
HVORNÅR: d.7-2-18 kl. 19.30-21.30
Mødeforberedelse: Betina Skatka
Deltagere:
Vedhæftet:
Dagsorden

Punkter Formål Referat
Valg af referent Beslutning
Status på nøgler og medlemmer orientering
udlejepriser beslutning
Retningslinjer for lang tids
udlejning
diskussion og
beslutning
retningslinjer for kort tids
udlejning
diskussion og
beslutning
retningslinjer for
medlemskontrakter
diskussion og
beslutning
Pointer for husmødet orientering
Samarbejde med sølystgade orientation
hvad skal nåes inden
generalforsamlingen?
diskussion og
beslutning
Planlægning af næste møde Beslutning
Eventuel