Referat husmøde 24.1.2018

Forslag til struktur over husmøder:

 1.  Kommende arrangementer (Hvad kommer til at ske i huset samt forslag til arrangementer).
 2.  Økonomi (Økonomisk evaluering af tidligere arrangementer samt overordnet økonomi i huset).
 3.  Praktiske gøremål/Evaluering på driften af huset.
 4.  ‘Hygge’ – Lær hinanden at kende på kryds og tværs af lokaler og hold.

Udefrakommende skulle gerne have en mulighed for at få lagt noget specifikt ind i dagsordenen på et husmøde, så det kan blive drøftet. Det kunne gøres via opslag/kommentar på facebook eller på hjemmesiden?

Husmøders struktur bør ligge på hjemmesiden.

Længden af husmøder bør fastsættes og opretholdes af en ‘ordstyrer’. Dette gøres primært for at minimere ‘støj’, så fokus kan rettes mod de primære emner på dagsordenen.

‘Hvad kan du?’-runde til husmøde for at skabe et overblik over deltagere/medlemmers kompetencer, så man kan få indblik i, hvilke ressourcer der er blandt de mennesker der gerne vil bidrage til husets arrangementer og daglige drift.

Husmøde hver torsdag kl. 19.00 i LIGE uger. Næste husmøde er torsdag d.8 februar.

Beboerhuset skal være mere synligt:

Referat af husmøder skal hænge på opslagstavlen ved indgangen sammen med en liste over kommende arrangementer.

Yderligere kunne der være en kalender, hvor husets arrangementer er skrevet på, så udefrakommende eller nye medlemmer kan få et overblik over, hvad der foregår i huset.

Tavlen, der hænger ude foran porten, skal tages i brug og skilte med kommende arrangementer og evt. beskrivelser af de faste hold, som kører i huset.

Der mangler et skilt eller lignende på huset. Når man kommer ind i gården, bør man ikke være i tvivl om, hvor huset er.

“Sandwich”-skilt til gaden bør anskaffes.

Beskrivelser af de faste aktiviteter på hjemmesiden, så de er mere indbydende. Evt et billede samt beskrivelse af personen, der står for holdet.

Billeder af bestyrelsesmedlemmer på hjemmesiden.

En lukket facebook gruppe til mere åben kommunikation mellem medlemmer og bestyrelse. ‘Et evigt husmøde’-citat af Jakob Gedionsen

Forslag til kommende arrangementer:

 1. “Diem”-Elektronisk musikarrangement i enten La Suite eller Musiklokalet.
 2. Loppemarked – d.10 Marts
 3. “Spil og syng”-aften i La Suite eller Musiklokalet
 4. Musikaften med bands fra huset
 5. Arbejdsweekend – værksteds oprydning “purge”
 6. Maleraften – kom og mal

Forslag til vedligeholdelse:

Kommunen giver hvert år 15.000 kr til vedligeholdelse af huset, og dertil skal brugere af huset have mulighed for at komme med forslag til, hvad der mangler af vedligeholdelse.

Forslag:

 1. Reparation af mixer
 2. Flygelstemning
 3. Reparation af højttaler
 4. Reparation af vandhane
 5. Maling af musiklokale