Trøjborg beboerhus overlever endnu engang

Ved den ekstraordinære generalforsamling i december fik vi valgt en ny bestyrelse.
Vi fik udarbejdet de nødvendige papirer til kommunen inden jul, og vores længe ventede tilskud kom mellem jul og nytår.
For at kunne bruge disse penge til at betale vores længst forfaldne husleje måtte vi indsende en større mængde papirer til banken.
I denne uge fik vi så adgang, og huslejen er nu betalt.
Onsdag, 10. januar, havde vi vores første bestyrelsesmøde. Der er mange ting at tage fat på, både akut og langsigtet, og vi har fordelt opgaverne imellem os.
Vi besluttede på mødet, at vi fortsætter med at holde pause i festudlejningen. Vi bliver nødt til at få ryddet op og få startet på en frisk.
Det betyder bl.a. at ALLE brugere af huset skal forny deres medlemsskab. Et årligt kontingent er på 200 kr. Det gælder fra januar til december, uanset om der betales i januar eller oktober – så kom ud af starthullerne og få betalt med det samme. Konto: (9570) 0006271510. Anfør “Medlemsskab 2018”, navn og år på indbetalingen!
Nøgle til huset kan man kun få/beholde ved betalt medlemsskab.
Så har du en nøgle og ikke længere ønsker medlemsskab så kom forbi og aflever den i Beboerhusets postkasse. Gerne med navn og adresse vedlagt/vedhængt.
Vi i bestyrelsen glæder os til at få huset til at fungere igen.
Se iøvrigt referat af den ekstraordinære generalforsamling 13. december 2017 samt af bestyrelsesmødet 10. januar 2018.

Med venlig hilsen

Betina Skatka
Formand