Referat ekstraordinær generalforsamling 13.12.2017

Mødeforberedelse: Betina Skatka

Deltagere: Anders Sune Pedersen, Heidi Max, Anna Velsboe, Betina Skatka, Jens Hansen, Anders Jensen, Morten Ettrup, Steffen kahr Pedersen, Gitte Bay. Jacob Ludvig Gedionsen, Sune Willink, Ricki Hogaard, Iben Toft Simonsen

Vedhæftet: Formål for indkaldelse, Nye vedtægter

Dagsorden

Punkter

Formål

Referat

Valg og godkendelse af dirigent

Beslutning

Anna Velsboe.

Valg og godkendelse af referent

Beslutning

Iben Toft Simonsen

Formålet for indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling. Gennemgang af bestyrelsesansvar v. Betina Skatka

Orientering

Gennemgang af situationen for Trøjborg Beboerhus og valg af ny bestyrelse

Gennemgang af regnskab og budget v. Gitte

Orientering

Gitte redegjorde for husets drift og den kassebeholdning som hun har varetaget i fravær af bestyrelse. Udlejning til fester og brug af lokaler. Den del af regnskabet er i orden. Den anden del af regnskabet, som har ligget hos den gamle bestyrelse er ikke overskueligt og det lades ligge som et ? som aftalt med kommunen, Opfølgning hos skat vedr. regnskabet, af ny bestyrelse.

Diskussion af forslag til vedtægtsændringer v. Anna Velsboe

Diskussion

Gennemgang af gamle vedtægter versus nye.  

Godkendelse af vedtægtsændringer

Beslutning

Nye vedtægter er godkendt med forbehold for at visse ting skal være ændret og stilles som forslag til næste generalforsamling. De vedtagne vedtægter vil sammen med referatet lægges på hjemmesiden.

Valg af formand

Beslutning

Betina Skatka

Valg af kasserer

Beslutning

Anders Jensen

Valg af ordinære bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Beslutning

Ricki Hogaard, Gitte Bay, Iben Toft Simonsen, Jens Hansen, Jacob Ludvig Gedionsen. Suppleanter: Heidi Max, Anna Velsboe.
Revisor: Steffen Kahr Pedersen

Eventuel

Skraldespand: Gitte. Husk at passe på fordi den bliver ikke tømt

Koncert d. 14/12 kom glad. Det starter kl. 19.30.