Indkaldelse og dagsorden til ekstraordinær generalforsamling

HVORNÅR: d. 13/12-2017 kl. 19
HVOR: TRØJBORG BEBOERHUS
Mødeforberedelse: Betina Skatka

Dagsorden
Valg og godkendelse af dirigent
Valg og godkendelse af referent
Fratagelse af de nuværende bestyrelsesmedlemmers stemmeret
Formålet for indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling.
Gennemgang af bestyrelsesansvar v. Betina Skatka
Gennemgang af regnskab og budget v. Gitte
Diskussion af forslag til vedtægtsændringer v. Anna Velsboe
Godkendelse af vedtægtsændringer
Valg af formand
Valg af kasserer
Valg af ordinære bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Eventuel