HUSMØDE i Trøjborg Beboerhus

Vi opfordrer alle medlemmer af Trøjborg beboerforening at møde op

Lørdag d 4 november 2017 kl. 11.00

Vi skal her beslutte om foreningen skal nedlægges, eller om vi ved en snarlig ekstraordinær generalforsamling skal udpege en ny bestyrelse, som bl.a. kan indsende de relevante papirer til kommunen. Hvis dette ikke sker inden udgangen af november vil kommunens tilskud bortfalde, og vi vil blive nødt til at lukke.

Så hvis du vil være med til at bevare Trøjborg Beboerhus, mød op og gør din indflydelse gældende.

Betina Skatka 28357751
Aktiv i keramikværkstedet
Stiller op som formand i ny bestyrelse