Indkaldelse til husmøde søndag d 22 marts kl 16.30

Trøjborg Beboerhus inviterer til årets første husmøde – kom og vær med og få indflydelse
på hvad der sker i Beboerhuset her og nu – og i det kommende år.

Vi har i år valgt at give hvert husmøde et tema, så indholdet kan målrettes de af jer der bruger huset og har særlige områder i interesserer jer for.

Tema for husmødet d 22 marts : Rengøring og forårsrengøring

1. Planlægning af forårsrengøring event ” Sexy dirty spring cleaning”
-Kom og vær med til at planlægge en fælles rengøringsdag hvor vi pudser og skrubber
huset gør det klar til foråret – og  bla starter med fælles champagnebrunch!

2. Gitte fra keramik fortæller hvordan det går med den  forsøgs rengørings ordning hun pt står for i Lille Sal og tilhørende køkken

3 Generel diskussion og beslutninger om tiltag i forhold til hvordan vi holder huset rent i forhold til udlejning m.m

OBS
Rapporteringer fra bestyrelsen sker fremover pr mail
For at vi ikke bruger mødetiden på lange og tørre oplæg om husets drift og økonomi, vil bestyrelsen i god tid før husmødet sende en “rapportering” dvs en aktuel status over booking, aktiviter, økonomi m.m. Den kan du så læse inden mødet, så spørgsmål og diskussioner kan målrettes det der skønnes vigtigt.

Mange Hilsner Trøjborg Beboerhus